Generalforsamling 2019

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

 

Invitations til generalforsamling & netværksmøde med oplæg om praksissektorens udfordringer, muligheder og fremtid.

FREDAG 15 NOV

KL.18:00

ODENSE

Kære medlem af erhvervsnetværk for frie praktiserende fysioterapeuter

Vores tredje år er gået og vi er klar til generalforsamling. Bestyrelsen håber at se dig og høre hvad du ønsker, vi skal arbejde videre med i 2020.

Tag din kollega med, måske det kan inspirere til en indmeldelse.

Deltagelse til mødet uden medlemskab, er som observatør og uden stemmeret.

 

STED:

Odense Rygklinik,

Hafnia hus, Torvegade 1, 3. sal,

5000 Odense C

Mulighed for parkering i Hafniagården

 

TILMELDING:

Send mail til Kontakt@friefysioterapeuter.nu - senest fredag 7. november (ift. forplejning)

 

PROGRAM

17.45: Ankomst

18.00-19.00: Oplæg og diskussion omkring praksissektoren v. Regions- og byrådspolitiker Bo Libergren (V)

19:00-19:25: Pause med sandwich + networking

19:25-21.00: GF med beretning, diskussion og valg

21.00: På gensyn 🙂

(Måske vi fortsætter med 3. halvleg på cafe i nærheden 🙂

 

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning til godkendelse
  3. Indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år) og en suppleant (1 suppleant for 2 år)
  7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet af på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer for Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende Fysioterapeuter

Generalforsamling 15. november 2019

 

Tilføjelse til gældende vedtægter:

  • 5 stk 4

"Donationer til Fraktionen Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende Fysioterapeuter går til fraktionens arbejde j.v.f. fraktionens formål. En donation til foreningen udløser ikke medlemsrettigheder eller adgang til medlemsfordele. Donationer bliver offentliggjort og vil fremgå af regnskabet".

 

Bedste hilsner

Bestyrelsen i Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende Fysioterapeuter

Stefan Kragh (Formand), Mark Ebbesen (Næstformand), Michael Møller (Kasserer) Mathias Holmquist og Nick f. Hansen