Mærkesager

Mærkesager for Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende Fysioterapeuter

Mærkesager

Fraktionen er en landsdækkende organisation under Danske Fysioterapeuter med det formål; at varetage praktiserende fysioterapeuter udenfor den offentlige overenskomsts fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser

icon

Mærksag 1

 • Ligestilling af alle autoriserede fysioterapeuter så man kan tiltræde
  overenskomsten.
 • § 2 aftaler, herunder nyoprettede specialydernumre(e.g. Palliativfysioterapi,
  G.L.A.i.D, Ulrus) og kommunale genoptræningsplaner, i udbud, skal udbydes
  til alle praktiserende fysioterapeuter.
 • Arbejde for via UP (Udvalg for praksisoverenskomster), at i relation til DNSS
  (Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen) ved udbud af bl.a.
  genoptræningsplaner, forpligter kommunerne sig til at indbyde alle
  praktiserende fysioterapeuter til fælles opgaveløsning.
 • Deltagelse i kommunalt netværksdannelse blandt praktiserende
  fysioterapeuter.

 

 

icon

Mærkesag 2

 • Alle praktiserende fysioterapeuter har adgang til at blive akkrediteret
  efter Den Danske Kvalitetsmodel.
 • Finansiering af akkreditering jf. Den Danske Kvalitetsmodel, bliver
  understøttet af Danske Fysioterapeuter.

icon

Mærkesag 3

 • Praksiscertifikat: skal have en mere åben profil og målrettet alle praktiserende
  fysioterapeuter med fokus på de udfordringer de står med udenfor
  sygesikringen.
 • Workshops omkring kliniske retningslinjer skal være åbne for alle
  praktiserende fysioterapeuter.

icon

Mærkesag 4

 • Frit valg af behandler og registrering på alle behandlerlister.
 • Beskrivelse af fysioterapeutiskpraksis udenfor overenskomst, mhp. at give
  forsikringsselskaberne et bedre overblik over vores kompetencer og deres
  kunders muligheder (e.g ingen ventetid, mulighed for kundefordele,
  geografisk dækning, prissætningsstruktur, etc.).
 • Forsikringsalgoritme som forenkler arbejdet og registreringen med
  forsikringsselskabernes vilkår.
 • Søge samarbejde med PF (Praktiserende fysioterapeuter) om fælles
  interessefelter på forsikringsområdet.