Mærkesager

Fraktionen er en landsdækkende organisation under Danske Fysioterapeuter med det formål; at varetage praktiserende fysioterapeuter udenfor den offentlige overenskomsts fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser

Mærkesager

Åben profil omkring Praksiscertifikatet

 • Praksiscertifikat: skal have en mere åben profil og målrettet alle praktiserende fysioterapeuter med fokus på de udfordringer de står med udenfor sygesikringen.
 • Workshops omkring kliniske retningslinjer skal være åbne for alle
  praktiserende fysioterapeuter.

Ligestilling af alle autoriserede fysioterapeuter

 • Ligestilling af alle autoriserede fysioterapeuter så man kan tiltræde overenskomsten.
 • § 2 aftaler, herunder nyoprettede specialydernumre(e.g. Palliativfysioterapi, G.L.A.i.D, Ulrus) og kommunale genoptræningsplaner, i udbud, skal udbydes til alle praktiserende fysioterapeuter.
 • Arbejde for via UP (Udvalg for praksisoverenskomster), at i relation til DNSS (Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen) ved udbud af bl.a. genoptræningsplaner, forpligter kommunerne sig til at indbyde alle praktiserende fysioterapeuter til fælles opgaveløsning.
 • Deltagelse i kommunalt netværksdannelse blandt praktiserende
  fysioterapeuter.

Gratis akkreditering til alle

 • Alle praktiserende fysioterapeuter har adgang til at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.
 • Finansiering af akkreditering jf. Den Danske Kvalitetsmodel, bliver understøttet af Danske Fysioterapeuter.

Direkte adgang til fysioterapi og pengene følger patienten

 • Frit valg af behandler og registrering på alle behandlerlister.
 • Beskrivelse af fysioterapeutiskpraksis udenfor overenskomst, mhp. at give forsikringsselskaberne et bedre overblik over vores kompetencer og deres kunders muligheder (e.g ingen ventetid, mulighed for kundefordele, geografisk dækning, prissætningsstruktur, etc.).
 • Forsikringsalgoritme som forenkler arbejdet og registreringen med forsikringsselskabernes vilkår.
 • Søge samarbejde med PF (Praktiserende fysioterapeuter) om fælles interessefelter på forsikringsområdet.