Ligestilling

Praksisoverenskomsten
Ligestilling af alle autoriserede fysioterapeuter, så man kan tiltræde praksisoverenskomsten.

Andre offentlige samarbejde i praksis
Ligestilling i udbud af § 2 aftaler, herunder nyoprettede specialydernumre
(e.g. Palliativfysioterapi, G.L.A.i.D, Ulrus).

Kommunal genoptræning
Lige adgang til at tilslutte sig samarbejdet med kommunen ift. kommunale genoptræningsplaner.

Behandlerlister
Ligestilling af alle praktiserende fysioterapeuter på behandlerlister.

Kurser og certifikater
Danske Fysioterapeuters Praksiscertifikat skal have en mere åben profil og målrettet alle praktiserende fysioterapeuter med fokus på de udfordringer de står med udenfor sygesikringen.

Lige adgang til kurser og workshops fra Danske Fysioterapeuter for alle praktiserende fysioterapeuter, f.eks. omkring kliniske retningslinjer.

Forskningsmidler
Lige adgang for alle praktiserende fysioterapeuter til forskningsmidler til praksisområdet.

TILMELDING